Algemene voorwaarden

Uiteraard maken wij zelf ook gebruik van algemene voorwaarden, zodat de afspraken die we met onze opdrachtgevers maken duidelijk op papier staan. Op die manier beperken we de kans op verwarring over de inhoud van een opdracht. Een geruststellende gedachte. Vindt u ook niet?

Via de volgende link kunt u een exemplaar van onze algemene voorwaarden downloaden.

In onze algemene voorwaarden, treft u onder meer informatie aan omtrent onze offertes, de wijze van facturatie en betaling, aansprakelijkheid en auteursrechten. Daarnaast maken we in onze algemene voorwaarden afspraken over het gebruik van referenties aan onze opdrachtgevers op onder meer onze website en op welke wijze wij met vertrouwelijke informatie omgaan.

Deze versie van de algemene voorwaarden geldt op alle door ons gesloten overeenkomsten vanaf 1 januari 2013. Op verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van onze voorwaarden toe.

Heeft u na het lezen van onze algemene voorwaarden nog een vraag? Neemt u dan gerust even contact met ons op.

shadow

Snel weten of je algemene voorwaarden nodig hebt?
Doe gratis onze
online voorwaarden check >>